Publicerad 28 april 2021

Metadata: Innehållstyp

Riktlinjer för innehållstyper på SKR:s webbplatser.

Innehållstyp är något som beskriver vilken sorts innehåll en sida består av - oavsett hur det innehållet sedan är utformat. Exempel på det är Evenemang, som är en innehållstyp vare sig det handlar om en kurs, konferens eller utställning.

En sida kan bara vara märkt med en innehållstyp. Framför allt är det artiklar i SiteVision-arkiv som är märkta med innehållstyp. Övriga sidor på skr.se är mestadels vanliga informationssidor och de ska inte märkas med innehållstyp.

I de flesta fall är innehållstyp redan satt för de sidor som ska ha det, antingen i mallen för sidan eller på det SiteVision-arkiv där artikeln ska publiceras. Ett vanligt undantag är frågor och svar: där ska sidan där frågorna och svaren presenteras märkas med innehållstyp Frågor och svar. Däremot ska artiklarna i FAQ-arkivet inte märkas.

I lathunden för respektive innehållstyp finns mer information.

Valbara innehållstyper

  • Evenemang (kurser, konferenser, seminarier odyl)
  • Nyhet
  • Debatt (blogg, krönika, debattartikel odyl)
  • Lärande exempel
  • Rapport, publikation
  • Beslut, yttranden (remisser, protokoll odyl)
  • Cirkulär
  • Frågor och svar
  • Fakta om SKR
  • Fakta om kommuner och regioner