Publicerad 9 februari 2022

Etiketter, informationsruta

Riktlinjer för etiketter och informationsrutor, så kallad relaterad information.

Relaterad information är innehåll som finns på en sida, men som inte behövs för att besökaren ska kunna lösa sin uppgift på sidan. Det kan handla om fördjupningsinformation, utvikningar och hänvisningar till likartat innehåll.

 • Relaterad information ska alltid ligga längst ner på sidan, efter den huvudsakliga informationen.
  • Etiketter ska alltid ligga längst ner. Informationsrutor kan placeras högre upp på sidan, men så långt ner som möjligt.

Etiketter för relaterad information

På skr.se är det inte tillåtet att skapa egna etiketter, utan du ska använda någon av de som listas nedan. Följande etiketter är tillåtna och ska placeras i den här ordningen:

Aktuellt

 • Används för att visa ut klickbara rubriker till nyheter och aktualiteter inom ämnet.
 • Rubrikerna hämtas från det centrala nyhetsarkivet och/eller ett lokalt nyhetsarkiv (i samband med ämnet).
 • Maximalt 3-4 artiklar.

Evenemang

Ska innehålla en länk till evenemangskalendern där en färdig filtrering visas. Filtreringen sker utifrån det ämne som sidan är märkt med.

Publikationer

 • Används för att visa ut klickbara rubriker till publikationer som ligger i det centrala publikationsarkivet på skr.se.
 • Den sista länken ska alltid erbjuda en genväg för att hitta alla publikationer inom ämnet (om sådana finns). Länktexten ska då vara ”Alla publikationer inom X” (X=ämne).

Lärande exempel

Ska innehålla en länk till samlingssidan för lärande exempel där en färdig filtrering visas. Filtreringen sker utifrån det ämne som sidan är märkt med.

Nyhetsbrev

Ska innehålla en länk till en sida där alla relevanta nyhetsbrev visas.

Bloggen [ bloggens namn ]

 • Används för att visa ut inlägg från en SKR-blogg (via RSS).
 • Maximalt tre inlägg får visas.

Podden [ poddens namn ]

 • Används för att visa ut inlägg från en SKR-podd (via RSS).
 • Maximalt tre inlägg/avsnitt får visas.

Blanketter och mallar

 • Ska innehålla en lista med blanketter och mallar som är relaterade till sidan.
 • Om listan överstiger tre objekt läggs istället en länk till en undersida med alla blanketter och mallar.

Läs vidare

 • Ska innehålla länkar till andra sidor som har relevans för ämnet, på skr.se eller andra webbplatser.
 • Får inte innehålla länkar till sidor som redan syns i sidans undermeny.
 • Maximalt 3-4 länkar.

Tips

Relaterad fakta som är viktig för sidans innehåll - men inte avgörande för att sidan ska vara användbar - kan placeras i en så kallad Informationsruta istället för som etikett.

Antal etiketter och antal länkar under varje etikett

Alltför många etiketter och länkar på en sida gör sidan svår att ta till sig, eftersom syftet blir otydligt. Helheten avgör hur många länkar och etiketter som bör användas på sidan.

Se antalet länkar för varje etikett under respektive beskrivning ovan.

 • Använd maximalt 3-4 etiketter på en sida.
 • Använd maximalt 8-10 länkar länkar totalt under sidans etiketter.
 • Om sidans länkar är nästan lika många (eller överstiger) antalet rader text i huvudinnehållet, behöver innehållet troligen struktureras på något annat sätt.
  • Undantaget är sidor med enbart länkar.

Så skapas länkarna under etiketten

Om länkarna under etiketten kan skapas genom att automatiskt hämta en lista med artiklar ska detta alltid göras. På skr.se gäller detta länkar som finns under etiketterna "Aktuellt" och "Bloggen [ bloggens namn ]".

Informationsruta

 • Var sparsam med att använda informformationsrutan - och du bör inte har fler än en på en sida. En informationsruta drar till sig mycket uppmärksamhet och kan därför lätt "överskugga" sidans huvudinnehåll.
 • Informationsrutan ska innehålla relaterad information, det vill säga innehåll som inte är nödvändig för att sidan ska göra sitt jobb - men som ändå kan ge ett mervärde till besökaren.Information som är nödvändig för att besökaren ska kunna utföra sin uppgift får inte placeras i en informationsruta.
 • Informationsrutan får inte användas för designmässiga ändamål eller för att lyfta fram något som den informationsansvarige anser vara särskilt viktigt.
 • Eftersom informationsrutan tar mycket uppmärksamhet bör den placeras så långt ner som möjligt på sidan.Informationsrutan får aldrig placeras direkt under ingressen på en sida.
 • Rubriken i informationsrutan är valfri. Den ska dock vara kortfattad och beskriva vad informationsrutan innehåller.
  • Exempel på rubriker: "Fakta om xyz","Bakgrund till xyz", "Regler för xyz", "Så fungerar xyz".
 • Texten i en informationsruta ska vara kortfattad.Informationsrutan kan vid behov innehålla en illustration.
 • Informationsrutan ersätter inte etiketten "Läs vidare". Den får därför inte innehålla mer än någon enstaka länk.
 • Exempel på innehåll i en informationsruta:
  • Bakgrundsinformation
  • Faktauppgifter
  • Utdrag ur regelverk
  • Ordförklaringar