Publicerad 4 juni 2021

Artikellistningar

Riktlinjer för när listningar av artiklar görs på skr.se.

Artikellistningar på skr.se skapas av en huvudredaktör.

Då listar vi artiklar

  • En listning av artiklar (som ligger i arkiv) används i första hand på nivå 2 och 3 på skr.se.
  • Listning på nivå 3 används när den egentliga ämnesstrukturen börjar en nivå lägre än normalt, till exempel under huvudingången Skola, kultur, fritid.
  • Artikellistningar kan användas längre ner i strukturen om det är ett ämne där det pågår mycket aktivitet. Med detta avses nya nyheter, evenemang, bloggar och så vidare flera gånger i veckan. Diskutera den här typen av undantag med en huvudredaktör.
  • En artikellista är bara relevant om arkivet den kopplas till innehåller en större mängd artiklar. Artikellistningar med enbart 1–2 länkar får inte förekomma.
    • Om du vill länka till enstaka artiklar gör du det i brödtexten – men bara om det är relevant för det jobb som sidan ska göra. Länkar som existerar bara "för säkerhets skull" gör ingen nytta, utan distraherar bara läsaren.

Därför är vi restriktiva med artikellistningar

Regeln om att allt innehåll på webbplatsen ska vara korrekt, aktuellt och relevant gäller alltid, även så kallade ämnessidor (sidor som ger en översikt över ett ämne och innehåller genvägar till särskilt efterfrågat innehåll längre ner i strukturen). Om ämnet är relativt smalt och aktiviteten är förhållandevis låg tenderar artikellistorna att periodvis vara antingen helt eller delvis tomma eller innehålla länkar till material som är gammalt.

Exempel

Exempel på artikellistningar