Publicerad 5 mars 2021

Metadata: Verksamhet, Kategori

Riktlinjer för hur sidor på skr.se ska taggas med verksamhetsområden och ämnen (kategorier).

Verksamhetsområden och ämnen (kategorier) är så kallad metadata - "data om data" - som används för att göra innehållet på webbplatsen lättare att hitta. Exempel är sökfunktionen och evenemangskalendern, där inte minst kategorier gör det enklare för besökaren att avgränsa innehållet till att bara visa det den letar efter. Kategorier används också för att skapa länkar till sidor som har relevans för den sida besökaren redan befinner sig på.

Riktlinjer

 • Alla sidor på skr.se ska märkas med verksamhetsområde och ämne (kategori).
  • Verksamhet är det övergripande, samlingsrubriken för en större mängd verksamhetsområden. Inom ett verksamhetsområde ryms normalt många ämnen och många sidor.
  • Kategori är det mer detaljerade, ett ämne som riktar sig till en smalare målgrupp. Inom kategori ryms normalt ett mindre antal sidor.
 • Du får märka en sida med maximalt tre kategorier.
  • I normalfallet ska en sida bara vara märkt med en kategori.
 • Du får bara märka en sida med en verksamhet.
  • I undantagsfall kan en sida vara märkt med maximalt två verksamheter.
 • Valt verksamhet och kategori ska beskriva vad sidan handlar om.
  • Märkningarna ska inte användas "för säkerhets skull" utan väljas med stor omsorg. Otydliga eller felaktiga märkningar av sidor gör det tvärtom svårare för besökaren att hitta rätt.

Valbara verksamheter

KO beslutar vilka verksamhetsområden som ska kunna väljas på skr.se. Listan är relativt statisk och verksamheter byts ut, läggs till och tas bort mer sällan. Har du synpunkter på listans innehåll kontaktar du webbredaktionen@skr.se.

Valbara kategorier

KO beslutar vilka kategorier som ska kunna väljas på skr.se. LIstan revideras regelbundet och kategorier byts ut, läggs till och tas bort vid behov. Har du önskemål om att lägga till kategorier eller ändra listans innehåll kontaktar du webbredaktionen@skr.se.