Publicerad 5 mars 2021

Metadata: Innehållstyp

Riktlinjer för innehållstyper på SKR:s webbplatser.

Innehållstyp är något som beskriver vilken sorts innehåll en sida består av - oavsett hur det innehållet sedan är utformat. Exempel på det är Evenemang, som är en innehållstyp vare sig det handlar om en kurs, konferens eller utställning.

Alla sidor på en webbplats som är publicerad i SKR:s portal ska vara märkta med en innehållstyp. En sida kan bara vara märkt med en innehållstyp.

Valbara innehållstyper

  • Evenemang (kurser, konferenser, seminarier odyl)
  • Nyhet
  • Debatt (blogg, krönika, debattartikel odyl)
  • Lärande exempel
  • Rapport, publikation
  • Beslut, yttranden (remisser, protokoll odyl)
  • Cirkulär
  • Frågor och svar
  • Fakta om SKR
  • Fakta om kommuner och regioner