Publicerad 12 februari 2021

Riktlinjer

Riktlinjer för webbsidor på SKR:s webbplatser.

De tio viktigaste riktlinjerna

  • Lägg alltid den viktigaste informationen så högt upp som möjligt på sidan.
  • Länkar ska läggas som egna stycken, inte inne i brödtexten.
  • Punktlistor får inte innehålla länkar.
  • Länkar till webbplatser, webbsidor och dokument ska öppna i samma fönster.
  • Använd aldrig länktexter som "Läs mer", "Klicka här", "Ladda ner" och liknande.
  • Rubriknivåerna på en sida måste vara hierarkiska (h3 efter h2 och så vidare).
  • Det får bara förekomma en sidrubrik (h1) på sidan.
  • Använd inte fetstil i rubrik och ingress.
  • Dela alltid upp långa texter i flera textstycken, cirka 4-5 rader text per stycke.
  • Lägg in en mellanrubrik om sidan innehåller fler än 3-4 stycken text.