Publicerad 30 mars 2021

Webbhandboken nu egen webbplats

Webbhandboken är nu en egen webbplats under skr.se. Adressen är som tidigare skr.se/webbhandboken.

Riktlinjer och information om vad som utgör bra webbkommunikation finns nu på en egen webbplats. Lathundarna för SKR:s webbredaktörer är under omgörning och kommer att publiceras här i takt med att de blir klara. Tills vidare hänvisas våra redaktörer till information på intranätet om var de gamla lathundarna finns.