Publicerad 8 oktober 2021

Uppdaterade riktlinjer om diagram, tabeller och annan visualiserad data

Riktlinjerna för diagram och tabeller har kompletterats med riktlinjer för visualisering av data och interaktiva diagram.

Informationsansvarig

  • Tomas Johansson Haavik
    Webbstrateg