Publicerad 30 mars 2021

Samtliga riktlinjer är uppdaterade

Alla riktlinjer i webbhandboken är genomgångna och uppdaterade.

Ii samband med att webbhandboken flyttades till egen webbplats har alla riktlinjer genomgått en revidering. De flesta är mer eller mindre oförändrade, men i vissa fall är det rätt stora förändringar. Några riktlinjer har också tagits bort.