Utskrivningsklara patienter och patienter i sluten vård

En patient är utskrivningsklar när behandlande läkare bedömer att patienten inte längre är i behov av sluten vården.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kom den 1 januari 2018. Den syftar bland annat till att utskrivningsklara patienter i behov av fortsatta insatser ska vårdplaneras i samverkan mellan socialtjänst och sjukvård för att kunna skrivas ut till rätt vårdnivå så snart som möjligt.

Nedan visas statistik som ger en bild på följsamheten och effekterna av lagen.

Vänligen notera

  • Jämtland saknar fortfarande möjlighet att leverera data, men kommer inom kort att återuppta sitt rapporterande
  • Data för oktober saknas tillfälligt för Skåne, Värmland och Dalarna
  • Beräkningarna 2020 och bakåt bygger på medelbefolkningen det året. Beräkningarna för 2021 bygger på antal i befolkningen den 31 december 2020.
Tillbaka till specialiserad vård

Kontakt

Kontakta Väntetider i vården