Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) med fokus på den förstärkta vårdgaratin på 30 dagar.

Målsättningen för tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin är att patienten ska få ett första besök, en utredning respektive en behandling inom tidsgränsen 30 dagar. För BUP finns det sedan 2011 en målsättning om en förstärkt vårdgaranti som innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning samt ytterligare 30 dagar till en fördjupad utredning eller behandling.

Tillbaka till specialiserad vård

Kontakt

Kontakta Väntetider i vården