Medicinsk bedömning i primärvården

En person som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Primärvårdens uppdrag kan variera mellan regionerna vilket kan påverka de redovisade resultaten.

Data publiceras och uppdateras kontinuerligt utifrån hur respektive region rapporterar sin tillgänglighet.

Tillbaka till primärvård

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården