Akutmottagning

Här visas väntetidsstatistik för besök på somatisk akutmottagning. Med akut vård/akut kontakt menas när patientens tillstånd kräver omedelbart omhändertagande av hälso- och sjukvården.

Statistiken uppdateras i slutet av varje månad och är en del av regionernas rapportering av tillgänglighet. Ett nationellt mål är att man ska vara bedömd inom en timme och ha max fyra timmars vistelsetid på akutmottagningen.

Några regioner rapporterar inte data för akutmottagning i dagsläget.


Diagrammet visar vistelsetiden, det vill säga andelen patienter som har anlänt och lämnat akutmottagningen inom fyra timmar.

 

 

Tillbaka till specialiserad vård

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården