Publicerad 5 november 2021

Om ökad tillgänglighet i vården

Hälso- och sjukvården arbetar hela tiden för att öka tillgängligheten. Nya tjänster och nya arbetssätt gör att patienter får ökat inflytande över sina liv och blir mer delaktiga i sin vård.

För anställda inom hälso- och sjukvården kan utvecklingen innebära att arbeta på nya sätt och att samarbeta på nya sätt. Att arbeta strukturerat för att utveckla verksamheten och att samarbeta för att patienten ska få rätt insats på rätt vårdnivå och lätt kunna röra sig mellan enheter och vårdnivåer.

Det handlar bland annat om systematik, system och att systematiskt utveckla vården i samverkan för att förbättra tillgängligheten. Och om system som till exempel gör det möjligt för patientdata att säkert flöda mellan olika enheter och nivåer inom hälso- och sjukvården eller system för anställda att bättre planera patientflöden.

Ytterst handlar tillgänglighetsarbetet för alla som jobbar i hälso- och sjukvården om att säkra patientens tillgång till vård och om att kunna förmedla tillit, trygghet och tydlighet. Tilliten till att patienten kommer att bli rätt omhändertagen. Tryggheten att hälso- och sjukvården finns där när den behövs. Tydligheten i att ha information om vad som är nästa tänkbara steg i sin behandling.

Tillgänglighet är ett löfte som prövas tusen och åter tusen gånger varje dag inom hälso- och sjukvården. Det är ett löfte som bara är så starkt som när det uppfylldes senast. Tillsammans kan vi se till att fortsätta uppfylla det. Igen och återigen.

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.