Publicerad 19 maj 2021

Dokumention från SKR:s väntetidsmätningar

Här finns samlad dokumention från SKR:s väntetidsmätningar.

Övergripande

Basinformation om mätningarna i den nationella tillgänglighetsuppföljningen (PDF) Pdf, 1 MB.

Specialiserad vård

Aktuell modell

Anvisning för den planerade specialiserade vårdens rapportering (från och med 2021) (PDF) Pdf, 1 MB.

Förteckning vårdutbud (PDF) Pdf, 482 kB.

Riktlinjer avvikelser (PDF) Pdf, 1 MB.

Specialiserad psykiatri - aktuell modell

Mätning och beräkning av tillgänglighet inom specialiserad psykiatri (PDF) Pdf, 225 kB.

Uppföljning av tillgänglighet till utredning och behandling inom specialiserad psykiatri (PDF) Pdf, 84 kB.

Gammal modell

Anvisning för den planerade specialiserade vårdens rapportering (till och med 2020) (PDF) Pdf, 905 kB.

Praktiskt handledning för manuell rapportering för den planerade specialiserade vården (till och med 2020) (PDF) Pdf, 1 MB.

Primärvård

Anvisning för telefontillgänglighet riktat till samordnare (PDF) Pdf, 203 kB.

Anvisning för rapportering av bakgrundsinformation vid telefontillgänglighet (PDF) Pdf, 203 kB.

Riktlinjer avvikelser (PDF) Pdf, 922 kB.

Tillgänglighet i primärvård (utvidgad modell) (PDF) Pdf, 1 MB.

Tillgänglighet i primärvård (instegsmodell) (PDF) Pdf, 1 MB.

Bild och funktionsmedicin samt neurofysiologi

Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild och funktionsmedicin samt neurofysiologi (PDF) Pdf, 931 kB.

Riktlinjer för hantering av ledtider inom bild och funktionsmedicin samt neurofysiologi (PDF) Pdf, 245 kB.

Överbeläggningar och utlokaliserade patienter

Bakgrund: Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter (PDF) Pdf, 368 kB.

Manual för rapportering av överbeläggningar och utlokaliserade patienter (PDF)  Pdf, 493 kB.

Övriga uppföljningar

Uppföljning av ledtider inom patologi, cytologi och hematopatologi (PDF) Pdf, 2 MB.

Uppföljning av utskrivningsklara patienter (PDF) Word, 52 kB.

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg (PDF) Pdf, 645 kB.

Kontakt

Kontakta Väntetider i vården