Publicerad 13 december 2022

Vilka steg bör tas vid utveckling eller upphandling av mobila appar?

Ur ett övergripande perspektiv följer app-utveckling följande steg:

  1. Utvärdering av app-initiativ
  2. Nyttorealisering
  3. Juridisk granskning alternativt konsekvensbedömning av dataskydd
  4. Digital tillgänglighet
  5. UX (User Experience Design)
  6. Utveckling, test och kvalitetssäkring
  7. Inköp
  8. Förvaltning

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.