Publicerad 20 september 2022

6. Hur sker utveckling, test och kvalitetssäkring av mobilappar?

I denna fas utvecklas den mobila appen. Tester av appen kan ske parallellt med utvecklingen.

I detta skede utvecklas också den systemmiljö från vilken appen verkar, så kallad backend. Här finns datalagringslösningar för användares konton och annan användardata. Delning av uppgifter sker också från back-end. Ska appen interagera med andra digitala tjänster ska detta även beaktas.

Test och kvalitetssäkring omfattar bugg-kontroll och säkerställande av att säkerhetsfunktioner fungerar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.