Publicerad 13 december 2022

5. Vad betyder UX?

UX står för User Experience Design eller på svenska användarupplevelsedesign. Det är processen att skapa evidensbaserade interaktionsdesign mellan mänskliga användare och appar eller webbplatser. Designbeslut inom UX drivs av forskning, dataanalys och testresultat snarare än estetiska preferenser och åsikter. Design får dock inte ske på bekostnad av rättsliga krav och skyddet av den personliga integriteten. Som regel används ett mockup-verktyg för UX-design för att testa sig fram till en design.

UX ligger nära UI-design, User Interface Design (design av användargränssnitt). UI syftar till att visa hur produkten kommer se ut och uppfattas.

Beroende på användningsområde ska UX syfta till att en mobilapp är:

  • till nytta
  • användbar
  • sökbar
  • trovärdig
  • åtråvärd
  • tillgänglig
  • värdefull

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.