Publicerad 20 september 2022

1. Hur kan man utvärdera vilket app-alternativ som passar bäst?

Utvärderingen syftar till att bedöma på vad sätt en mobilapp är bättre än en hemsida.

  • Utvärdera fördelar och nackdelar med införande av en mobil-app.
  • Gör en nyttoanalys och nyttokalkyl med utgångspunkt från målgrupp och syfte.
  • Identifiera större insatser och kostnader under appens livscykel.

Exempel på frågor som ska besvaras:

  1. Hur kan tjänsten göras enklare?
  2. Hur kan den kännas tryggare?
  3. Bidrar appen till ökad användning?

Utvärderingen avslutas med ett beslutsunderlag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.