Publicerad 5 juli 2022

Vad kan kommunen göra om den enskilde inte har möjlighet att ta emot sms om leveransen?

En lösning är att lämna mobilnummer till hemtjänstenheten som på så vis kan ta emot sms gällande leveranser. Den kan vara bra om den enskilda inte har egen mobiltelefon eller av annan anledning inte kan ta emot sms från leverantören. Då det på detta sätt framgår att den enskilde har insatser enligt socialtjänstlagen ska denne samtycka till att hemtjänstenheten får ta emot sms om leveranser. Samtycket ska dokumenteras i journalen.

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.