Publicerad 26 augusti 2022

Behöver en leverantör av livsmedel söka tillstånd hos IVO för att få leverera till den enskilde?

Nej. Leverans av matvaror och tvätt som inte innebär någon större kontakt med den enskilde är inte tillståndspliktig. Det innebär för att lägga in varor i kyl och frys, hämta och lämna tvätt, även om man går in till brukaren men lämnar direkt efter leverans. Kommunen måste däremot säkerställa i vilken omfattning brukaren kommer ha kontakt med leverantören för att kunna bedöma om det krävs tillstånd eller inte.

På Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) webbplats framgår att: "Vissa andra typer av tjänster som inte innebär något större mått av kontakt med den enskilde (till exempel trygghetslarm, leverans av matlådor, hämtning och lämning av tvätt med mera) omfattas inte av tillståndsplikt."

SoL-tillstånd, IVO

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.