Publicerad 26 augusti 2022

Kan god man eller förvaltare stödja sin klient i inköp online?

En god man eller förvaltares uppdrag styrs av omfattningen på uppdraget. Det framgår av tingsrättens beslut och av det registerutdrag som överförmyndaren i varje kommun kan lämna. Uppgifterna kan variera kraftigt.

Ett godmanskap är en frivillig insats som huvudmannen måste samtycka till. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och får bara anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp.

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.