Publicerad 26 augusti 2022

Kan ansökan om bistånd till inköp av dagligvaror avslås?

Ja, ansökan kan avslås om behovet kan tillgodoses på annat sätt.

Förvaltningsrätten har några avgörande fall som stödjer att individer som biståndshandläggare bedömer själva kan göra sina matinköp genom inköp online, inte har rätt till bistånd i form av hemtjänst för matinköp. Inköp online är att jämställa med att handla i fysisk affär. I sådana fall är det individen själv som får stå för kostnader för leverensavgifter med mera.

Förvaltningsrätten i Stockholm mål 14494-21 och mål nr 27503-20.

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.