Publicerad 26 augusti 2022

Kan anhörig stödja sin närstående i inköp online, tex att skapa e-postkonto eller konto hos butik?

Ja, anhöriga kan stödja närstående vid inköp online. Anhöriga kan ha olika roller och mandat beroende på vad företrädarskapet medger. Det vill säga om det är reglerat i en framtidsfullmakt (Lag om framtidsfullmakt 2017:310) eller anhörigbehörighet (17 kapitlet Föräldrabalken).

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.