Publicerad 23 september 2021

Validering

För att lära sig svenska är det bra att träna språket på en arbetsplats, till exempel genom att göra praktik. Det är också en bra möjlighet för den som kommer med utländsk utbildning och erfarenhet att lära sig hur yrket fungerar i Sverige.

Är du arbetsgivare eller handledare och vill veta mer om praktik?

Praktik och handledning

Vill du hitta en praktikplats?

För att hitta en praktikplats kan man få hjälp av Arbetsförmedlingen, om man är inskriven där. Eller genom att höra av sig till en kommun där man vill praktisera.

På SKR:s webbplats finns en lista på samtliga kommuner i Sverige i bokstavsordning.

Hitta kommuner på SKR

Det kan vara bra att förbereda sig innan man kommer till en arbetsplats. Vårdguiden har en webbaserad utbildning om hygien som är kostnadsfri och finns på två språk.

Basala hygienrutiner (på svenska)

På Kunskapsguiden har Socialstyrelsen utbildningar för personal som arbetar med hälsa, vård och omsorg. Här finns till exempel utbildningar för personal inom äldreomsorgen.

Socialstyrelsens kunskapsguide

Validering

För den som har arbetat inom vård och omsorg i ett annat land kan validering vara en väg till arbete som undersköterska eller vårdbiträde i Sverige. Validering innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens. Kunskaperna och färdigheterna blir dokumenterade och får ett formellt värde.

Valideringen är uppdelad i två delar, en teoretiskt och en praktisk del. De praktiska delarna sker på en arbetsplats eller i en miljö som liknar en arbetsplats. De olika delarna i valideringen ska motsvara en bedömning utifrån gymnasiekursernas mål, innehåll, krav på kunskap och efter den betygsskala som finns.

Vill du validera dina kunskaper inom vård och omsorg?

Ta kontakt med Vuxenutbildningen eller Arbetsförmedlingen i din kommun.

Är du arbetsgivare eller handledare och vill veta mer om validering?

Ta kontakt med Vuxenutbildningen eller Vård- och omsorgscollege i din kommun.

Vård och omsorgscollege