Publicerad 10 september 2021

Praktik i skolan

Det finns olika syften med praktik. Det kan handla om att den utlandsutbildade läraren ska få möjlighet att träna på svenska i rätt sammanhang. Praktiken kan också vara en förberedelse inför anställning.

Praktik som sker inom ramen för en arbetsmarknadsutbildning eller kompletterande utbildning (till exempel snabbspår eller Utländska lärares vidareutbildning, ULV) kallas för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Video där två rektorer berättar om betydelsen av att komma in på en arbetsplats för att lära sig hur det fungerar. Videons längd: 1.37 minuter.

Om praktik och arbetsplatsförlagt lärande, YouTube

Läs mer