Publicerad 10 september 2021

Kompletterande studier

Det är vanligt att behöva komplettera sin utbildning för att kunna få legitimation. Det gör man på ett universitet eller en högskola.

Animerad video om vilka kompletterande studier som finns för lärare och vad de innebär. Videons längd: 1:07 minuter.

Kompletterande utbildning, YouTube

Utbildningen kan se olika ut och vara olika lång. Det beror på vilken utländsk lärarutbildning som den sökande har och vad som behöver kompletteras.

Kompletterande utbildningar, studera.nu

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Utländska lärares vidareutbildning, ULV, är en utbildning på universitet eller högskola och pågår under fyra terminer (120 högskolepoäng).

För att få studera på ULV krävs minst 2-årig lärarexamen och godkända betyg i svenska som andraspråk 3.

Alla studenter får en individuell studieplan beroende på vad som behöver kompletteras. Det ingår även gemensamma kurser och verksamhetsförlagd utbildning, VFU (praktik).

ULV finns på sex universitet och högskolor.

ULV, Stockholms universitet (allmän information om ULV)

ULV, Göteborgs universitet

ULV, Linköpings universitet

ULV, Malmö universitet

ULV, Umeå universitet

ULV, Örebro universitet

Vidareutbildning av lärare (VAL)

Vidareutbildning av lärare, VAL, kan vara aktuellt i vissa fall. Då är det viktigt vilken befattning personen haft om anställd, till exempel som obehörig lärare och inte som lärarassistent.

Det går att komplettera tidigare studier med, som mest, 120 högskolepoäng (fyra terminer). De kompletterande studierna leder till en lärarexamen. Därefter kan den sökande skicka in ansökan om lärarlegitimation.

Allmän information om VAL, studera.nu

Studievägledning

Det går att vända sig till studievägledare på universitet eller högskola för att få hjälp.

Studievägledare, studera.nu

Ingen avgift

Högskoleutbildning är gratis för de personer som har uppehållstillstånd i Sverige. Men böcker och annat material kan studenten behöva betala själv.

Studieavgifter, antagning.se

Studielån och bidrag

Det går att få bidrag och lån för att studera. Centrala studiestödsnämnden, CSN, har mer information på flera språk.

Studielån och studiebidrag, CSN

Snabbspår

För personer som har arabiska som modersmål och är inskrivna på Arbetsförmedlingen finns möjligheten att gå snabbspåret för lärare. Hör av dig till Arbetsförmedlingen för att veta om det finns snabbspår där du bor

Video där utlandsutbildade lärare berättar om hur det är att studera på högskola i Sverige och utmaningar med språk och studier. Videons längd: 1:48 minuter.

Om att studera i Sverige, YouTube