Publicerad 10 september 2021

Bedömning av utbildning

För att veta hur vägen till legitimation ser ut för varje enskild person behöver den utländska lärarutbildningen bedömas, så tidigt som möjligt.

Animerad video som beskriver första steget i legitimationsprocessen. Det börjar med att skicka in ansökan tillsammans med samtliga dokument och intyg. Videons längd: 2 minuter.

Bedöm utbildningen, YouTube

Ansökan till Skolverket

Skolverket undersöker hur den utländska utbildningen stämmer med kraven för att få svensk lärarlegitimation. Bedömningen sker genom att ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket. Ansökan kostar 1 500 kronor.

Ansökan ska innehålla

  • Ifylld ansökningsblankett.
  • En kopia på lärarexamen (alla sidor), både diplom/examensbevis och tillhörande ämnesförteckning/kursförteckning. Ämnesförteckningen behöver visa vilka kurser som ingår i utbildningen och betyg för varje kurs.
  • Översättningar av examen och ämnesförteckning till svenska eller engelska.
  • Intyg som visar tillräckliga kunskaper i svenska. Intygen behöver visa kunskaper som motsvarar kursen svenska som andraspråk 3 på gymnasienivå.

Skolverket gör ändå en bedömning av den utländska utbildning och ger information om vad som behöver kompletteras. Därför kan det vara bra att göra en ansökan om legitimation så tidigt som möjligt, även om personen riskerar att få avslag.

Den som har arbetat som lärare kan även skicka in intyg som visar det. Det är inte nödvändigt men det kan hjälpa Skolverket att bedöma ansökan.

Översätt alla dokument

Alla dokument ska vara på originalspråk och även översatta till svenska eller engelska. Om personen är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan de hjälpa till med översättningen.

Skolverket bedömer

Om Skolverket ser att någonting saknas i ansökan, informeras den sökande.
Skolverket tar hjälp av Universitets- och högskolerådet, UHR, som jämför utbildningen med svensk lärarutbildning. Sedan bedömer Skolverket om utbildningen stämmer med kraven för att bli lärare i Sverige.

Avslag på ansökan

Vid första ansökan kan det bli avslag därför att den utländska utbildningen inte motsvarar en svensk lärarutbildning. Skolverket ger ändå information om vad som behöver kompletteras med för att få svensk legitimation. Därför kan det vara bra att ansöka så tidigt som möjligt.

Ibland kan Skolverket rekommendera den sökande att läsa en svensk lärarexamen istället. Det beror på om den utländska lärarutbildning behöver kompletteras så pass mycket att det är bättre att läsa en hel utbildning från början.

Video där två rektorer och en handledare berättar om vad som behövs för att jobba i den svenska skolan. Videons längd: 1.44 minuter.

Om vägen till jobb i skolan, YouTube

Läs mer