Publicerad 10 september 2021

Ansök om legitimation – igen

När kompletteringarna är genomförda, ska ansökan om förskollärarlegitimation skickas in på nytt. Det gäller även kompletteringar att den sökande uppnått tillräckligt med kunskaper i svenska språket.

Animerad video om att ansöka en andra gång om förskollärarlegitimation. Videons längd: 27 sekunder.

Ansök om legitimation, YouTube

Skolverket har kvar intygen från det tidigare ärendet så de behöver inte skickas in på nytt. Det som behövs är

  • intyg som visar den nya uppgiften (genomförd kompletterande insats, ny examen eller nya intyg om kunskaper i svenska)
  • en ny ansökningsblankett
  • en ny ansökningsavgift, 1 500 kronor.

Ansökan om legitimation Skolverket

Om att jobba i den svenska skolan

Om legitimationen beviljas skickas själva legitimationen med som en bilaga till beslutet. Efter det går det att söka jobb som legitimerad lärare.

I videon berättar tre utlandsutbildade lärare om sina erfarenheter av att praktisera och arbeta i svensk skola. Videons längd: 2.31 minuter.

Om att jobba i den svenska skolan, YouTube