Publicerad 3 september 2021

Efter praktiken

Se gärna till att det finns tid för ett avslutningssamtal där praktikant och handledare kan utvärdera praktiken.

Både handledare och praktikant kan förbereda avslutningssamtalet genom att reflektera över hur praktiken fungerat och hur praktikanten utvecklats. Kanske kommer ni på förslag på hur praktik på arbetsplatsen kan bli ännu bättre framöver.

Det är även bra om praktikanten får ett avslutande samtal med ansvarig chef.