Publicerad 6 oktober 2021

Utlandsutbildade lärare i vikariepoolen

Genom verksamheten "Från nyanländ till nyanställd lärare" kan Stockholm stad rekrytera flera vikarier till skolor inom projektet Vikariepoolen.

Tre vikarier som står i en skolkorridor.

Stockholms stad får genom verksamheten "Från nyanländ till nyanställd lärare" kontakt med många utlandsutbildade lärare som ännu inte har lärarlegitimation men som har attraktiv lärarkompetens. När det uppstår glapp på vägen mot legitimation, till exempel i fasen mellan intensivsvenska för akademiker och kompletterande studier på universitetet, tar staden gärna in dem i vikariepoolen för lärare. Fördelarna är flera, enligt Johan Eriksson, handläggare på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

– De här individerna är extremt attraktiva på arbetsmarknaden inom Stockholms stad. En del jobbar extra som modersmålslärare medan de väntar på att börja på kompletterande studier på universitet. Men de kan också arbeta i vår vikariepool. På sätt är de en jätteviktig resurs för oss som arbetsgivare och vi behåller kontakten samtidigt som extrajobbet blir en möjlighet att försörja sig under tiden.

Ger även ett värdefullt kollegialt utbyte

Att vikariera skapar bra kontaktytor med andra lärare, skolan och rektorer som möjliga framtida arbetsgivare.

– Många av de nyanlända lärare som deltar i vår verksamhet har dessutom betydligt djupare kunskaper än stadens anställda legitimerade lärare, till exempel på området digitalisering och särbegåvade elever. Och precis som under praktiken är det berikande för såväl den nyanlända läraren som för våra redan anställda lärare att mötas. På så sätt blir både praktik och korta vikariat ett värdefullt kollegialt utbyte, säger Johan Eriksson.

Tre bilder på tre olika personer som arbetat som vikarie.

Vikariepoolen har inneburit många fördelar för de nyanlända lärarna Abdurrahim, Emanuela och Ebru.

Eleverna lär oss mycket

Abdurrahim Günay från Turkiet är matematiklärare och har undervisat och forskat i Turkiet, innan han flyttade till Sverige för fyra år sedan.

– Vi som kommer från utlandet kan inte så bra svenska, och när vi arbetar ute på skolorna utvecklar vi samtidigt språket. Interaktionen med eleverna ger mycket – de vet kanske inte om det själva, men de lär oss faktiskt massor! Elevmötena blir också en temperaturmätare: kommer jag att kunna ha detta jobb i Sverige?

Skapa kontaktnät

Emanuela Falcão Fernandes kom till Sverige för drygt ett år sedan. Hon har varit lärare i spanska och portugisiska i 18 år i Brasilien, skrivit läroböcker och arbetat som psykolog. Emanuela ser vikariepoolen som ett sätt att nätverka och skaffa kontakter.

– Jag gillar vikariebanken jättemycket. Man tjänar pengar och övar på språket, det är lite som betald praktik. Man lär känna olika skolor och deras rektorer vilket kan vara till hjälp sedan när de behöver en vikarie.

Introduktion till svensk skola

Ebru Ergül är matematiklärare och undervisade på grundskola i Turkiet i åtta år. Hon har precis fått svensk lärarlegitimation och doktorerar nu i matematik samtidigt som hon jobbar i vikariepoolen. För Erbru är vikariepoolen ett sätt att kombinera arbete med föräldraansvar och högre studier, samtidigt som den ger en introduktion i den svenska skolan.

– Det är en bra erfarenhet för mig, eftersom jag lär mig hur det svenska skolsystemet fungerar. Den turkiska grundskolan skiljer sig ganska mycket från den svenska och det har gjort mig förvirrad ibland. När man studerar är det också bra med ojämna arbetstider. Det passar mig eftersom jag har barn och doktorerar samtidigt.