Publicerad 6 oktober 2021

Stöd inför kunskapsprovet

Sjuksköterskan Sarah Namanda kommer från Uganda och är en av dem som klarat kunskapsprovet på första försöket. Praktikplats och anställning på lasarettet i Växjö – som dessutom har språkombud – bidrar till att hon efter bara drygt två år i Sverige snart kan anställas som legitimerad sjuksköterska.

Utlandsutbildade på KTC i Örebro tränar på hjärt-lungräddning.

Sarah Namandas yrkesbana började som assistent till en barnmorska. Därefter läste hon till barnmorska och arbetade som det i ungefär fem år. Så småningom ville hon bli sjuksköterska, vilket krävde studier i fem år på ett universitet i Uganda. Som sjuksköterska arbetade hon sedan på ett sjukhus i storstaden Mbara. Skillnaden mot Växjö centrallasarett, där hon nu arbetar på en medicinavdelning, är mycket stora.

– Det mesta är annorlunda här. Arbetsmiljön är jättebra, och vi arbetar i team. I Uganda fanns inte en chans att arbeta i team. Där var vi bara tre-fyra i personalen som hade hand om kanske hundra patienter som låg i en enda allmän sal. En annan skillnad är att här på sjukhuset finns läkemedel medan patienterna på sjukhuset i Mbarara var tvungna att köpa sin egen medicin. Något sjukhuskök fanns inte heller utan patienterna fick ordna mat själva eller ta hjälp av en släkting, berättar Sarah Namanda.

Fick sommarjobb och extratjänst

Vägen till jobbet på Växjö lasarett gick via sfi på folkhögskola och därefter en kurs i medicinsk svenska som tog ungefär ett år, och praktik. Innan det hade hon skickat in sina handlingar till Socialstyrelsen för bedömning.

Hur fick du jobbet?

– Jag visade mina papper för Region Kronoberg och när jag blev godkänd på kunskapsprovet fick jag sommarjobb och sedan en extratjänst genom Arbetsförmedlingen.

Hur förberedde du dig inför kunskapsprovet?

– Min utbildning i Uganda var på engelska och det gav en bra grund. Att jag kunde många ord på latin var också bra, och att jag fick klinisk träning här på sjukhuset. Svenska var ganska svårt, men jag fick bra handledning av mina lärare. De visade mig vilka böcker jag skulle läsa och svarade på alla mina frågor. Biblioteket gav också mycket hjälp. Sedan gick jag förstås ut på nätet och läste gamla kunskapsprov - och klarade kunskapsprovet på första försöket!

Språkombud en stor tillgång

På arbetsplatsen finns ett språkombud som varit en stor tillgång för Sarahs språkutveckling, men också bidragit till att hon fått djupare insikter i yrket och hur arbetet är organiserat.

– Språkombudet hjälpte mig jättemycket! Han lärde mig om omvårdnad, omsorg och interaktion med andra. Första månaden på praktiken följde jag honom när han var på jobbet och han hjälpte mig när jag skulle göra något. Vi var ett team och utvärderade arbetet tillsammans varje dag. Jag kunde fråga om jag undrade något.

Arbetsgivaren Region Kronoberg anser att Sarah, trots att hon klarat kunskapsprovet, behöver bli ännu lite bättre på svenska innan hon kan klara alla arbetsuppgifter som sjuksköterska.

PLUS-programmet i Vänersborg.

Sarah tipsar

Sarahs tips till arbetsgivare som vill stötta tredjelandsutbildade sjuksköterskor till svensk legitimation:

  • Samarbeta med Migrationsverket för att hitta sjuksköterskor som är nya i Sverige.
  • Berätta att de först av allt ska skicka in sina papper som visar att de är sjuksköterskor till Socialstyrelsen.
  • Stötta dem att lära sig svenska och ordna praktikplatser i sjukvården.