Publicerad 6 oktober 2021

Språkundervisning på KTC

Region Örebro län har, precis som många andra regioner, ett pedagogiskt utformat program för att tidigt fånga upp asylsökande och nyanlända med utländsk akademisk utbildning inom sjukvård. Men det är någonting i Örebro som sticker ut lite extra – nämligen att språkutvecklingen integreras med klinisk träning, patientsäkerhet och vårdkontext.

Utlandsutbildade på KTC i Örebro tränar på hjärt-lungräddning.

Istället för vanlig SFI (Svenska för invandrare) erbjuds ett urval av deltagare en kurs på 20 veckor som kombinerar vårdinriktad svenska med introduktion till svensk sjukvård. Idén kläcktes i samarbete mellan regionen, Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen.

– Vi kom på att vårt kliniska träningscentrum har fina lokaler och tänkte att det skulle vara häftigt om gruppen kunde läsa svenska där, säger Helena Svensson, HR-strateg i Region Örebro län. Men det sa chefen där först nej till eftersom det inte stämde med uppdraget för KTC, som är en klinisk träningsmiljö. Lösningen blev något av en social innovation har det visat sig. Deltagarna är tre dagar i veckan på KTC där språklärare lägger upp studier och praktiska övningar tillsammans med personalen på KTC. Till det kommer praktik två dagar i veckan.

Språklärare i samarbete med sjuksköterskor och läkare

På KTC får deltagarna öva på kliniska färdigheter, agera i yrkesrollen och samtidigt prata svenska. Övningarna filmas och analyseras.

– Då tar språkläraren hjälp av sjuksköterskan eller läkaren som kan begreppen. De backar bandet och stannar upp vid olika uttryck, belyser sådant som gått bra och frågar deltagaren vad den ville säga när det inte fungerade, och läraren ser vad deltagaren behöver öva på.

På praktiken ligger fokus på att ge en introduktion till svensk hälso- och sjukvård. Deltagarna är på en klinik eller vårdcentral där de följer olika yrkesroller i vardagsarbetet, huvudsakligen för att bättre förstå teamarbete, professionernas roller, samt rutiner och regler i vården.

Hjärt-och lungräddning på KTC i Örebro.

Metod som ger snabba resultat

Enligt Helena Svensson trodde inte språkläraren först att deltagarna på så kort tid skulle ta sig från nybörjarnivå till nivå C1 som krävs för att komma vidare på vägen till svensk legitimation.

– Men med den här metoden kan det lyckas på 20 veckor! Alla klarar det inte, men merparten. Effekten av metodutvecklingen har blivit så bra att regionen nu anställt två egna språklärare som även fungerar som stöd till redan anställda med svenska som andraspråk, bistår med språkbedömning inför rekryteringar och utbildar språkombud på arbetsplatserna.

Språket är nyckeln för patientsäkerheten och därmed även för kompetensförsörjning genom integration i sjukvården.