Publicerad 6 oktober 2021

PLUS intro – ett helt program

I Västra Götalandsregionen finns PLUS Intro som är en utbildning i yrkessvenska med sjukvårdsintroduktion för nyanlända läkare och sjuksköterskor. Målet är att korta deltagarnas väg till legitimation och arbete.

Deltagare i Plus intro under lektion i klassrum.

När PLUS Intro startade under 2014 handlade det om att i samverkan med andra myndigheter snabbt få fram språkutbildning och praktik åt asylsökande med sjukvårdsutbildningar som kom till regionen. Numera driver regionen utbildningen på sin folkhögskola.

– Det som från början var ett samhällsansvar har blivit en källa till kompetensförsörjning, säger Jenny Lundgren, samordnare för utlandsutbildad sjukvårdspersonal i regionens HR-stab.

Utbildningen innehåller språkundervisning inriktad mot sjukvårdssvenska och deltagarna kan kombinera detta med praktik i klinisk verksamhet. Undervisningen strävar mot att deltagarna ska uppfylla de formella språkkraven för legitimation.

Hoppas på framtida medarbetare

Deltagarna coachas också, så att de kommer framåt i processen att få svensk legitimation som läkare eller sjuksköterska.

– Vi vänder oss till framtida medarbetare och förbättrar deras förutsättningar för att de ska kunna ta sig hela vägen. Men vad de har med sig i kunskap, kompetens, ambition och förmåga kan variera. Det finns inga fribiljetter, det här är krävande för deltagarna.

Att satsa på den här gruppen kan ge mycket tillbaka på sikt.

– Vi är intresserade av deras kompetens och finns här för att stötta. Men deltagarna får inget löfte om att få jobb. Fördelen med att regionen själv håller i processen är att man då kommer i kontakt med individerna i ett tidigt skede, enligt Jenny Lundgren.

– Vi försöker coacha och hålla samman processen fram till legitimationen så gott det går. Vi gör det smidigare genom att tipsa och sätta deltagarna i kontakt med lämpliga praktikplatser och att vara referenter.

Viktigt vara överens om praktikens innehåll

På PLUS Intro uppmuntras deltagarna att själva söka platser för praktik och senare även praktisk tjänstgöring. Inför praktiken är det viktigt att vara överens om vad man får göra och inte göra. Fokus ligger på språkträning.

– Att finnas där, gå bredvid, följa olika yrkesgrupper och se hur man samarbetar och tar hand om patienterna. Visst finns det saker en praktikant ändå kan göra, till exempel vissa förberedelser av patient. Det är upp till arbetsplatsen att planera.

I coachningen ingår att kommunicera att ”jag fattar att du vill komma dit fort, men ta ett steg i taget. Låt inte frustrationen ta över”, säger Jenny Lundgren.

Vårdcentraler är populära och tar emot många deltagare. De verksamheter som tar emot för praktisk tjänstgöring behöver inte ta lönekostnaden, som istället finansieras med avsatta centrala medel. Anställning som läkarassistent med lönestöd förekommer också. Nyanlända har oftast etableringsersättning från Arbetsförmedlingen.

Två deltagare på Plus Intro-programmet arbetar.

Tidsglapp mellan språkkurs och kunskapsprov

Fler och fler klarar kunskapsprovet, på andra eller tredje försöket. Utmaningen ligger i tidsglappet mellan språkkursen och kunskapsprovet.

– Den perioden kan vara svår för många och det blir en stor stressfaktor för dem som måste jobba under tiden. Deltagarna kan hamna som i ett vakuum, och då coachar vi dem som behöver det.

Sedan lossnar mycket när det teoretiska kunskapsprovet är godkänt.

– Inför det praktiska provet brukar det vara lättare att få en praktikplats, eller anställning som läkarassistent. Då har de klarat teoriprovet, som brukar ses som det svåraste steget.

Även för anställda medarbetare

Regionen har dessutom ett PLUS-program för anställda medarbetare. Där deltar läkare med eller utan legitimation som behöver stärka sina språkkunskaper och få en djupare förståelse för hur svensk hälso- och sjukvård fungerar och hur man jobbar i vårt system. Det kan till exempel handla om utlandsutbildade läkare som fick sin legitimation innan det nya svårare kunskapsprovet infördes.

Plus Intro i korthet

  • Basen är sjukvårdssvenska.
  • Undervisningen planeras utifrån deltagarnas behov och nivå.
  • Undervisning två dagar i veckan under ett år.
  • Ambitionen är att deltagarna har praktikplatser med klinisk anknytning.
  • Viss uppföljning och coachning inför kunskapsprovet.
  • Håller till i Vänersborg på Regionens hus.

Läs vidare