Publicerad 6 oktober 2021

Gemensam preparandkurs

Kalmar, Blekinge och Kronoberg har ordnat en gemensam preparandkurs för tredjelandsutbildade inom hälso- och sjukvård. Målet med kursen var att deltagarna skulle klara kunskapsproven.

Utlandsutbildade på KTC i Örebro tränar på hjärt-lungräddning.

Innan den gemensamma satsningen gjordes hade de tre regionerna var för sig haft olika språkutbildningar och språkpraktikprojekt för att stötta nyanlända läkare och sjuksköterskor.

– Nyanlända med legitimationsyrken är förstås intressanta för oss att rekrytera, även om det kan ta tid, säger Anette Johannesson, HR-strateg i region Kronoberg.

Samverkan över regionsgränserna

När regionerna Kalmar, Kronoberg och Blekinge var och en för sig inte hade tillräckligt många deltagare för att köra egna preparandkurser bestämde de sig för att ordna en kurs tillsammans. Arbetsförmedlingen gick in med stöd och ett samverkansprojekt om preparandkurs inför kunskapsprovet tog form.

– Det var bra att samverka för att få ihop tillräckligt många deltagare. Dessutom fick deltagarna träffa varandra över länsgränserna och vi fick ekonomi att ta in bra föreläsare, säger Ingela Lindström, HR-strateg i region Kalmar.

Region Blekinge skötte det administrativa kring preparandkursen som pågick i 18 veckor. På schemat stod framför allt genomgång av tidigare kunskapsprov och föreläsningar med specialister. Farhad Haddad-Nik är projektledare på Kompetenscentrum i Region Blekinge. Han ser flera fördelar med att samverka om preparandkurser.

– Det är en stor fördel att kunna dela på kostnaderna mellan flera regioner och Arbetsförmedlingen. En annan fördel är att vi lärde känna varandras deltagare och deras kompetenser, säger Farhad Haddad-Nik.

Viktiga lärdomar

Trots stora ansträngningar var det ingen av deltagarna i preparandkursen som gick hösten 2018 som klarade kunskapsprovet i december. Deltagarna har ändå fått viktiga lärdomar, menar Ingela Lindström.

– Det är ett stort prov med många frågor. Vi har gjort egna material och tagit upp gamla kunskapsprov. De har fått frågorna och författat egna svar, och de har repeterat. Nu känner de sig lite säkrare inför nästa prov, och har fått träffa andra i samma situation. Det hade varit väldigt bra om vi kunde samverka ännu bredare kring förberedelserna och med att ta fram material.

Frågan är hur mycket man som arbetsgivare ska satsa för att stötta utlandsutbildade på vägen till legitimation? Anette Johannesson svarar:
– Vi vet att de har gått utbildningarna i sina egna hemländer. Kommer de inte igenom kunskapsprovet eller kompletterande utbildning så har de slängt bort sin utbildning. Det ligger i bådas intresse att lyckas. Det kostar cirka en miljon kronor att genomföra en kurs. Men nu behöver vi tänka efter hur vi ska gå vidare. Tänk om vi genomför en till kurs och får samma resultat?

I Region Blekinge finns tre läkare som klarat teoretiska delen av kunskapsprovet och två av dem är på väg mot legitimation.
– Man säger att det kostar samhället sju miljoner att få fram en kirurg. Nu har vi snart två legitimerade läkare som kostat runt tvåhundra-trehundra tusen. De kommer att kunna bidra med mycket i vården, för de har bakgrunden som nyanländ och det finns många patienter med samma bakgrund. Det känns väldigt bra, säger Farhad Haddad-Nik.

PLUS-programmet i Vänersborg.

Att tänka på inför preparandkurser

Farhad Haddad-Nik tipsar om förberedelser inför preparandkurser.

Var ute i mycket god tid, flera månader i förväg

Det krävs mycket administration, bokning av föreläsare, kurslokaler och överenskommelser med Arbetsförmedlingen. Deltagarna kan dessutom innan starten behöva olika arrangemang för att kunna delta.

Intervjua deltagarna noga för att se om de är motiverade att satsa och fullfölja

En kurs ordnar inte allt utan väldigt mycket ligger i eget arbete, och det behöver de förstå. De behöver veta vad de ska göra, och förstå hur mycket det kostar dem i tid och engagemang.

Skapa ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen

Det blir många kontakter om deltagarna och deras närvaro, bidrag mm.

Identifiera specialister som är intresserade av att föreläsa

Bokningen av dem måste planeras i god tid med verksamhetsansvariga som kan behöva planera om i sin verksamhet.

Föreläsarna behöver information om vad som förväntas av dem

De kan behöva förbereda material som även ska delas till deltagarna.

Ordna sammanhängande dagar och ge övernattningsmöjligheter

Ordna sammanhängande dagar och ge övernattningsmöjligheter för deltagare som annars skulle ha långa restider.