Publicerad 10 juni 2021

Vilka faktorer påverkar vuxnas andraspråksinlärning?

Sammafattning: Det finns flera faktorer men en av de avgörande är i vilken utsträckning personen får möjlighet att aktivt använda språket och får feedback på hur språket används.

Hör Inger Lindberg svara med egna ord i videon. Längd: 2.09 minuter.