Publicerad 10 juni 2021

Kan man lära sig ett språk på egen hand?

Sammanfattning: Nej, språkinlärning förutsätter interaktion med omvärlden.

Hör Inger Lindberg svara med egna ord i videon. Längd: 0:45