Publicerad 24 september 2021

Språkprofessorn svarar

Vad vet vi om språk och kommunikation? Ska man till exempel rätta någon som säger fel? Och lär man sig ett språk automatiskt så fort man får ett jobb?

I ett antal filmer får professor emerita Inger Lindberg på Stockholms universitet svara på vanliga frågor om språkinlärning. Filmerna är framtagna av Vård- och omsorgscollege.

 • Ska man rätta den som lär sig svenska?

  Sammanfattning: Börja med att fråga personen som lär sig svenska hur hen vill att ni gör. I vissa situationer passar det bra och i andra situationer sämre.

  Hör Inger Lindberg svara med egna ord i videon. Längd: 1.09 minuter

 • Utvecklas inte språket automatiskt bara man får ett jobb?

  Sammanfattning: Nej, det beror på hur man blir bemött på arbetsplatsen och om kollegor och andra man kommer i kontakt med förstår vad det innebär att lära sig ett nytt språk.

  Hör Inger Lindberg svara med egna ord i videon. Längd: 2.43 minuter.

 • Vilka faktorer påverkar vuxnas andraspråksinlärning?

  Sammafattning: Det finns flera faktorer men en av de avgörande är i vilken utsträckning personen får möjlighet att aktivt använda språket och får feedback på hur språket används.

  Hör Inger Lindberg svara med egna ord i videon. Längd: 2.09 minuter.

 • Kan man lära sig ett språk på egen hand?

  Sammanfattning: Nej, språkinlärning förutsätter interaktion med omvärlden.

  Hör Inger Lindberg svara med egna ord i videon. Längd: 0:45

 • Vad behövs för att språkutvecklingen ska fortsätta?

  Sammanfattning: En möjlighet att känna sig bekräftad och få ett bra bemötande på arbetsplatsen och i samhället.

  Hör Inger Lindberg svara med egna ord i videon. Längd: 2.24 minuter