Publicerad 10 juni 2021

Vad är ett språkombud?

Vad innebär det att vara ett språkombud och vad gör en sådan?

En kort video om vad det innebär att vara språkombud. Längd 1.46 minuter.

Språkombud, YouTube