Publicerad: 26 oktober 2018

Fråga och svar

Vi har ett öppet intranät/extranät. Är det ändå webbdirektivets krav som gäller då?

Vi gör följande bedömning: de delar som är öppna på ett intranät/extranät jämställs med en publik webbplats, vilket innebär att webbdirektivets tidplan gäller. Det är åtkomsten som definierar vad som gäller och inte vad man internt kallar det. De delar som är stängda räknas som ett intranät och ska uppfylla tillgänglighetskraven senast när dessa delar genomgår en omfattande översyn.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!