Publicerad: 26 oktober 2018

Fråga och svar

Hur tvingande är webbdirektivet? Kommer det finnas sanktionsavgifter kopplade till direktivet?

Det kommer att bli vite om man inte följer lagen, men vi vet ännu inte omfattningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!