Publicerad: 26 oktober 2018

Fråga och svar

Från vilket datum ska webbplatser ha ett tillgänglighetsutlåtande?

Troligen är detta en fråga som den nya myndigheten för digital förvaltning kommer att besvara.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!