Publicerad: 26 oktober 2018

Fråga och svar

Finns det några lagkrav på att använda WAI-ARIA?

Nej, det är inte ett lagkrav. Det kan behövas beroende på funktionalitet och om grundläggande html inte räcker till. Det gäller att använda WAI-ARIA med försiktighet.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!