Publicerad: 23 mars 2020

Informationsruta

Riktlinjer för när du använder en informationsruta på en sida eller i en artikel.

 • Informationsrutan ersätter etiketten "Fakta".
 • Det får bara finnas högst en (1) informformationsruta på varje sida.
 • Informationsrutan ska innehålla relaterad information, det vill säga innehåll som inte är nödvändig för att sidan ska göra sitt jobb - men som ändå kan ge ett mervärde till besökaren.
  • Information som är nödvändig för att besökaren ska kunna utföra sin uppgift får inte placeras i en informationsruta.
  • Informationsrutan får inte användas för designmässiga ändamål eller för att lyfta fram något som den informationsansvarige anser vara särskilt viktigt.
 • Eftersom informationsrutan tar mycket uppmärksamhet bör den placeras så långt ner som möjligt på sidan.
  • Informationsrutan får aldrig placeras direkt under ingressen på en sida.
 • Rubriken i informationsrutan är valfri. Den ska dock vara kortfattad och beskriva vad informationsrutan innehåller.
  • Exempel på rubriker: "Fakta om xyz","Bakgrund till xyz", "Regler för xyz", "Så fungerar xyz".
 • Texten i en informationsruta ska vara kortfattad.
  • Informationsrutan kan vid behov innehålla en illustration.
  • Informationsrutan ersätter inte etiketten "Läs vidare". Den får därför inte innehålla mer än någon enstaka länk.
 • Exempel på innehåll i en informationsruta:
  • Bakgrundsinformation
  • Faktauppgifter
  • Utdrag ur regelverk
  • Ordförklaringar

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!