Publicerad: 10 mars 2020

Diagram från CSV-fil

Instruktion för att skapa en CSV-fil som används till att skapa ett diagram på skr.se.

"Diagram från CSV-fil" är en funktion för att automatiskt visa diagram på en webbsida. Istället för att skapa diagrammet som en vanlig bild genereras det utifrån data som finns i en CSV-fil. Vill du använda funktionen kontaktar du din huvudredaktör.

CSV står för "komma-separerade värden" och är en textfil som innehåller den data som finns i en tabell. Värdena i tabellen avgränsas med semikolon. Du kan skapa CSV-filer från till exempel Excel genom att skapa tabellen där och sedan exportera som .csv.

Exportera till CSV från Excel

Gör så här:

 1. Skapa dina tabelldata i Excel.
 2. Välj Spara som...
 3. Välj Filformat: CSV UTF-8 (kommaaavgränsad) (.csv)

Tänk på

 • Cellerna i Excel-bladet måste ha antingen Allmänt, Text eller Nummer som format
 • Siffror får inte ha prefix eller suffix (procent, dollartecken och så vidare
 • Tabellen kan - men måste inte - ha rubrikrader/-celler
 • Filformatet måste vara UTF-8
 • Värdena måste ha semikolon som avgränsare
 • CSV-filens namn används som diagramrubrik på webbsidan

Illustrationer: från Excel till CSV till publicerat diagram

Tabelldata i Excel

1. Tabell i Excel

CSV-export från Excel

2. Textfil i CSV-format

Exempel på diagram

3. Diagram på webbsidan

Allmänt om diagrammen

 • De diagramtyper som kan visas är:
  • Linjediagram
  • Stapeldiagram (vanligt/staplat, liggande/stående)
  • Cirkeldiagram
  • Tabell
 • Rubrikerna för X- respektive Y-axeln i diagrammet anges separat i samband med publicering
 • Det går att välja om etiketter ska visas för datapunkterna i diagrammet eller inte
 • Det går att välja om datapunkterna ska visas i diagrammet eller inte

Exempel: linjediagram

Ett linjediagram består av en eller flera linjer som visar värden fördelat på ett antal kategorier, till exempel årtal. Första raden i filen specificerar kategorierna. I exemplet är det 2010, 2011, 2012 och så vidare till 2020.

Första cellen i varje rad specificerar namnet på kategorin, resterande celler i raden är värdena för respektive kategori.

Data som används i diagrammet

Linje

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Linje 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Linje 2

1

2

4

6

7

10

12

14

16

18

20

Linje 3

1

2

4

8

16

32

64

64

32

16

8

Linje 4

1

2

4

2

4

10

16

7

33

12

4

Exempel: stapeldiagram

Ett stapeldiagram visar genom höjden på staplarna olika kategoriers värden. Staplar kan visas stående eller liggande staplar, samt som staplade värden.

I sin enklaste form består ett stapeldiagram av två celler och en rad för varje stapel, där första cellen är namnet på stapeln och andra cellen är dess värde. Oftast har man en rubrikrad högst upp. Rubriken i värdekolumnen ("Värde" i exemplet nedan) används som etikett.

Lägger man till fler kolumner (och värden) så kommer dessa att visas som fler staplar inom respektive kategori. Aktiverar man funktionen "stapla staplarna" så kommer dessa staplar att "sättas ihop" och bygga på höjden istället (se exempel nedan).

Stapeldiagram med ett värde

Data som används i diagrammet

Stapelnamn

Värde

Stapel 1

10

Stapel 2

14

Stapel 3

20

Stapel 4

5

Stapeldiagram med flera värden

Staplat stapeldiagram med flera värden

Data som används i diagrammen

Stapelnamn

Värde 1

Värde 2

Värde 3

Stapel 1

10

12

11

Stapel 2

14

19

11

Stapel 3

20

24

21

Stapel 4

5

7

3

Exempel: cirkeldiagram

Cirkeldiagram används för att illustrera den inbördes storleken på posterna i en dataserie, i förhållande till sammanlagt antal poster. Värdena visas som andel (procent) av hela cirkeln.

Tänk på att du i din CSV-fil inte kan ange ett värde med procenttecken, utan bara ska ange själva siffran.

CSV-filen ska innehåll två kolumner där första raden är en rubrikrad. I första kolumnen anger du namnet på kategorin och i den andra värdet. Upplägget är identiskt med ett stapeldiagram för enskilda värden och du kan därför byta mellan dessa två diagramtyper utan att behöva skapa en ny CSV-fil.

Data som används i diagrammet

Kategori

Värde

Tårtbit 1

10

Tårtbit 2

14

Tårtbit 3

20

Tårtbit 4

5

Exempel: tabell

Tabell används för att visa innehållet i CSV-filen som en tabell. Inga särskilda krav ställs på upplägget i filen eftersom data visas som det är strukturerat i filen.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!