Publicerad: 4 mars 2020

Kalenderhändelser

Riktlinjer för publicering av kalenderhändelser.

Allmänt

 • Bara evenemang som SKL är arrangör eller medarrangör till publiceras i "Kurser och konferenser" på skl.se. Vi gör inte reklam för andras arrangemang.
  • Om andras evenemang ska lyftas fram kan detta göras under det aktuella ämnet.
 • Det ska alltid finnas en kontaktperson från SKL som kan svara på innehållet.
 • Kalendern innehåller bara aktuella evenemang. Genomförda evenemang avpubliceras av webbredaktionen efter slutdatum.
 • Inställda evenemang behandlas som vanliga kalenderhändelser och avpubliceras dagen efter evenemangets ursprungliga slutdatum.
 • Om evenemanget flyttas till ett annat datum återanvänds den ursprungliga kalenderhändelsen istället för att skapa en ny.
 • Programmet för evenemanget ska alltid presenteras i brödtexten.
 • Bifoga bara program/inbjudan som nedladdningsbart pdf-dokument om det finns information i dokumentet som inte kan publiceras direkt i kalenderhändelsen.
  • Exempel på sådant som kan vara svårt att "få plats med" är detaljerad bakgrundsinformation om ämnet, evenemanget eller föreläsarna.
 • Kalenderhändelser bör inte ha relaterad information längst ner på sidan, det upplevs bara som distraherande i det sammanhanget.
 • Riktlinjerna för vanliga sidor och artiklar gäller även för kalenderhändelser. Undantagen beskrivs nedan.

Sidrubrik

 • Ange evenemangets namn som sidrubrik.
 • Om evenemanget är återkommande men hålls på olika orter, anger du orten inom parentes sist i rubriken.
 • Helst en rad text (35 tecken) (70 tecken), max två. Det motsvarar helst 35, max 70 tecken (inklusive blanksteg).
 • Sidrubrikens format ska vara rubriknivå 1 (h1). H1 får inte användas till något annat än just sidrubriken.
 • Var sparsam med frågetecken, utropstecken eller kolon i rubriker.

Ingress

 • Ingressen ska beskriva vad evenemanget handlar om och varför man ska anmäla sig till det.
 • Helst tre rader (220 tecken), max fyra (280 tecken). Blanksteg räknas som ett tecken.
 • Ingressens format ska vara "Ingress". Formatet "Ingress" får bara användas i ingresser.
 • Ingresser skrivs alltid utan styckebrytning.

Brödtext

 • Ange evenemangets program med tider, programpunkter och föreläsare om det finns.
 • Om det finns ett pdf-dokument som ska bifogas kalenderhändelsen ska länken till dokumentet läggas överst i brödtexten.
  • Samma riktlinjer som för andra länkar och länktexter gäller.
 • Utnyttja mellanrubriker för att göra informationen om programmet, vilka som medverkar och liknande upplysningar tydlig.

Information om evenemanget (metadata)

Startdatum och slutdatum

 • Start- och slutdatum måste alltid anges för en kalenderhändelse
 • Om det inte finns en start- respektive sluttid sätts metadatat "Visa endast datum" till "Ja".

Plats

 • Ange bara lokal och adress för evenemanget. Orten anges som separat metadata.

Målgrupp

 • Ange de viktigaste målgrupperna för evenemanget. Separera dem med kommatecken.
 • Undvik generella målgruppsbeskrivningar som "intresserade av samhällsfrågor" och liknande. Det ska framgå tydligt för vilka yrkesroller (eller motsvarande) evenemanget är lämpligt.

Anmälningslänk

 • Anmälningslänkar till Delegia ska öppnas i nytt fönster och ha följande länkbeskrivning: "Anmäl dig. Länken öppnas i nytt fönster."
 • Intresseanmälningar som ska skickas till en e-postadress ska länkas via en särskild sida med ett anmälningsformulär. Länken får inte gå direkt till en e-postmottagare.
  • Kontakta din huvudredaktör om anmälningslänken ska gå till en e-postadress.

Kontaktinformation

 • Det ska alltid finnas så kallad relaterad kontaktinformation, det vill säga kontaktuppgifter till den som kan svara på frågor om innehållet i evenemanget, respektive frågor om själva anmälningsförfarandet.
  • Använd texten "Frågor om innehållet:" respektive "Frågor om anmälan:" som överskrift för kontaktuppgifterna.
  • Kontaktuppgifter (inklusive överskrift) för Konstella kan infogas automatiskt genom att välja "Ja" för metadatat "Använd kontaktuppgifter till Konstella".

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!