Publicerad: 18 februari 2016

Uppföljning, gallring

Tips och riktlinjer för att följa upp och gallra innehåll och sidor.

Undersökningar av webbplatsen visar att SKL har användbar information men att den är svår att hitta. Ett medel för att det ska bli enklare att hitta är att ta bort eller se över sidor som har få eller inga besök.

Huvudprinciper i arbetet med webbplatsen

 • SKL.se är till för våra medlemmar och andra externa besökare.
 • Webben är inte ett arkiv.
 • Innehåll som många letar efter på webbplatsen ska vara det som är enklast att hitta.
 • Vi utgår från hur besökaren faktiskt använder webbplatsen när vi tar beslut. Vi utgår från fakta, inte åsikter.

Behåll

 • Sidor som används av många.
  • Lyft fram det mest besökta innehållet på ämnessidor och högt upp i menyer.
 • Sidor som få använder men som fler borde ha användning för.
  • Om innehållet är användbart: skriv om sidan och gör den lättare att hitta, till exempel genom att använda relevanta sökord i rubriker och övriga texten, visa högre upp i menyn, eller länka till sidan från relaterade sidor och/eller i andra kommunikationskanaler.
  • Låt det tydligt framgå när innehållet är inaktuellt (till exempel att nyheter samlas i ett arkiv där varje sida har ett publiceringsdatum).
  • Efter åtgärder, följ upp om användningen ökar. Om inte, ta bort.
 • Sidor som få använder men som vi enkelt vill kunna hänvisa till när vi får frågor utifrån
  • Länka till sidan från sidor högre upp i menyn.
  • Visa inte sidan i menyerna.
  • Dölj sidan för sökmotorerna.

Ta bort

 • Sidor som få använder och som har gjort sitt.
 • Sidor som innehåller felaktig information.
 • Sidor som få använder men som jag/SKL vill ha kvar för eget/internt behov – kopiera/spara ner innehållet på lämpligt ställe.
 • Sidor som få använder men som omfattas av SKL:s arkivregler och ska sparas för framtiden (oftast inte sidor utan filer) – ska diarieföras och arkiveras. Kontakta diariet för mer information.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!