Publicerad: 24 februari 2016

Webbarbetet, termer

Förklaringar till ord och begrepp som vi använder när vi jobbar med webbplatser i SiteVision.

Sidor

Startsida

Webbplatsens förstasida. Sidan nås när man surfar till adressen http://skl.se och http://www.skl.se. Denna sida utgör webbplatsens nivå 0.

Huvudsida

Den webbsida man kommer till när man klickar på en menyrubrik i huvudmenyn eller i de globala menyerna. Dessa sidor utgör webbplatsens nivå 1.

Ämnessida

En webbsida som översiktligt beskriver det ämne man kommit till. Finns i undermenyn som visas på huvudsidan. Ämnessidan kan innehålla puffar (2 eller 4) om det finns behov av det. Dessa sidor utgör webbplatsens nivå 2.

Sida

En ”vanlig” webbsida. Syns normalt i undermenyn som visas på ämnessidan, men kan i vissa fall behöva döljas. Dessa sidor utgör webbplatsens nivå 3, nivå 4 och så vidare.

Artikel

En ”vanlig” webbsida som finns i ett arkiv. Syns inte i undermenyn.

Exempel på artiklar är Nyhet, Debattartikel och Remiss.

Arkiv

En behållare för artiklar. Arkivets innehåll visas ut i form av listor på en sida. Listans urval bestäms ofta utifrån artikelns metadata.

Arkivsida

En webbsida som används för att visa ut innehåll från ett eller flera arkiv.

Kalendersida

Huvudsidan för ”Kurser och konferenser”, där vi samlar alla kalenderhändelser. Kalenderhändelse Artikel med information om kursen, konferensen, seminariet eller vad det nu är för evenemang.

Landningssida

En sida som är särskilt utformad för att introducera ett ämne som ligger längre ner i webbplatsens struktur (nivå 3 eller djupare). Syftet med landningssidan är att utgöra en naturlig start för sidor om ett lite smalare ämne och den kan med fördel hänvisas till i till exempel ett utskick.

Genomgångssida

En sida som bara har till uppgift att slussa besökaren vidare ner i webbplatsens struktur. Huvudsidorna på skl.se är typiska genomgångssidor.

Menyer

Huvudmeny

""

Webbplatsens primära navigering. Består i dagsläget av åtta menyrubriker: ”Arbetsgivarfrågor”, ”Demokrati, ledning, styrning”, ”Ekonomi, statistik, juridik”, ”Hälsa, sjukvård”, ”Näringsliv, arbete, digitalisering”, ”Samhällsplanering, infrastruktur”, ”Skola, kultur, fritid” och ”Social omsorg, stöd”. Varje menyrubrik är en länk till en huvudsida.

Undermeny

""

Webbplatsens sekundära navigering. Varje menyrubrik i undermenyn leder till antingen en ämnessida eller en sida. I enheter med små skärmar (till exempel mobiltelefoner) är denna meny huvudmenyn.

Globala menyer

""
""

Menyrubriker som leder till huvudsidor som inte nås via webbplatsens huvudmeny. Globala menyer finns högst upp i sidhuvudet (övre global meny) och längst ner i sidfoten (nedre global meny). Exempel på menyrubriker i globala menyer är ”Om SKL”, Press” och ”Kakor”.

Genvägsmenyer

""

Länkar till sidor och tjänster som ska vara möjliga att nå direkt utan att gå via någon annan sida på webbplatsen.

Exempel på menyrubriker i genvägsmenyerna är "Remisser", "Cirkulär" och "Facebook".

Sidverktyg

""

Information och funktioner som är kopplat till det innehåll som finns på sidan. Finns överst i innehållsytan, precis ovanför sidrubriken.

Exempel på vad som kan finnas i verktygsmenyn är publiceringsdatum, uppläsning av webbsidans innehåll, länk till kontaktinformation och prenumerera på webbsidan.

Dela-meny

""

Funktioner för att dela med sig av webbsidans innehåll i sociala medier, skriva ut och återkoppla till SKL. Finns nederst i innehållsytan, precis ovanför sidfoten.

Rubriker

Menyrubrik

Länkad rubrik som finns i huvudmeny, undermeny och globala menyer.

Sidrubrik

Rubrik som finns överst i innehållsytan på alla webbsidor. Högsta rubriknivån (h1).

Mellanrubrik

Rubrik som delar upp långa texter i innehållsytan på en webbsida. Näst högsta rubriknivån (h2).

Underrubrik

Rubrik som delar upp långa texter i innehållsytan på en webbsida. Får bara användas om en h2 redan finns i texten ovanför. Den lägsta rubriknivå som vi tillåter på skl.se (h3).

Etiketter

Fasta rubriker som används på ämnessidor, sidor och artiklar för att samla olika typer av relaterad information. Finns nedanför det primära innehållet på webbsidan.

Exempel på etiketter: ”Läs vidare”, ”Kontakt”, ”Publikationer” och ”Kurser och konferenser”. Under etiketten publicerar vi sedan länkar, dokument och så vidare.

Sidytor

Innehållsyta

Det utrymme på en webbsida som innehåller sidans primära text, bilder och annat material.

Temayta

""

Det stora utrymmet överst på startsidan, där vi samlar text, bild och länkar utifrån ett aktuellt tema.

Sidhuvud

""

Utrymmet överst på alla webbsidor. Innehåller logotyp, (övre) global meny, huvudmeny och sökfunktion.

Sidfot

""

Utrymmet längst ner på alla webbsidor. Innehåller avsändarinformation, kontaktinformation, genvägsmenyer och (nedre) global meny.

Puff

Särskild yta på ämnessidor som kan användas för att lyfta fram något som ligger djupare ner i strukturen men som många efterfrågar. Puffen består alltid av en bild och en kort text, samt en länk till den sida eller artikel som lyfts fram. Puffen kan också länkas till en annan webbplats, webbtjänst, blogg och så vidare.

Övrigt

Kategori

Särskilt metadata som används för att märka upp en sida eller en artikel med ämnesord, som beskriver vad webbsidan handlar om. Kategorier används bland annat för att filtrera träfflistan med sökningar på webbplatsen.

Exempel på kategorier: Arbetsgivarfrågor, Byggande, Kultur.

Metadata

”Data om data”. Används på skl.se för att märka upp sidor, ange automatiska värden, koppla av/på funktioner och många andra saker.

Exempel på metadata: Senast publicerad, Plats, Relaterad kontaktinformation.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!