Publicerad: 8 mars 2017

Ordlista, begrepp

Vi blir tydligare i kommunikationen genom att använda samma begrepp när vi menar samma sak. Det är särskilt viktigt för innehåll/begrepp som finns på många ställen på webbplatsen.

Publikationer

Skriv ”publikationer” när du menar skrifter, rapporter, osv.

Kurser och konferenser

Skriv ”kurs och konferenser” när du menar evenemang, kalenderhändelse, kurser, seminarier, osv.

Kontakt

Skriv ”kontakt” när du menar kontaktinformation, kontaktuppgifter, mer information, osv.

Nyhetsbrev

Skriv ”nyhetsbrev” när du menar nyhetsblad, utskick, osv.

Video

 • Skriv ”video” när du menar webb-tv, film, rörlig bild, filmklipp, osv.
 • "Film" kan användas som synonym till video i löpande text.
 • Skriv inte "webb-tv".

Projekt

Skriv ”projekt” när du menar utvecklingsarbete, utvecklingsprojekt, osv.

Tjänster

Ett samlande begrepp för innehåll som handlar om digitala tjänster, det vi i löptext kallar för verktyg, e-tjänster, IT-stöd, webbplatser, databaser osv.

Telefon och fax

 • Skriv "telefon" för alla sorters telefonnummer, alltså även mobilnummer.
 • Skriv inte Tel, Tele, Mob. Oftast fungerar det lika bra bara med telefonnummer utan någon etikett framför.
 • Om du ska ange flera nummer efter varandra och något av dem är mobilnummer, lägger du det sist.
 • Skriv "fax", inte "telefax".

Växel

Skriv "växel", inte Vx.

E-post

 • Skriv inte epost, e-mail, mail. Oftast fungerar det lika bra med e-postadress utan någon benämning framför.

Webbplats

Skriv inte hemsida, sajt.

Vd

 • Skriv inte VD
 • "Den som är vd på Sveriges Kommuner och Landsting är".

SKL

 • I en puff går det bra att använda förkortningen SKL.
 • I ingresser använder vi alltid förkortningen SKL.
 • I en längre text introduceras förkortningen genom att man skriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Sedan kan man använda SKL i resten av texten.

Kommuner, landsting och regioner

Skriv inte "SKL:s medlemmar", det är vårt interna perspektiv. För besökaren är det kommuner, landsting och regioner.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!