Publicerad: 8 mars 2017

Effektiva texter

Checklista för att skapa effektiva texter på webben.

Vem, vad, var

 • Utgå från målgruppens behov. Vad vill de veta och kunna göra på sidan?
 • Lägg tyngdpunkten på det SKL gör, tycker och erbjuder. Länka vidare till information som andra ansvarar för.
 • På vilket sätt ska texten komplettera informationen som redan finns på webbplatsen - även inom andra/relaterade ämnen? Var i strukturen ska sidan publiceras?

Syfte

 • Bestäm dig för vad besökaren ska göra på sidan.
 • Rikta texten till en person: använd du-tilltal. Om du tänker dig en faktiskt person när du skriver texten blir den dessutom mer konkret.
 • En sida ska handla om en sak. Finns behov av mer innehåll? Kan du länka till fördjupad information? Tänk på att du hjälper besökaren genom att göra ett urval.
 • Tänk på att du hjälper besökaren genom att göra ett urval. Bestäm dig för vad som är viktigast och renodla sidan, eller dela upp i flera.

Disposition

 • Skriv det viktigast först.
 • Använd punktlista vid uppräkning.

Kvalitet och begriplighet

 • Kolla att länkar, detaljer och sakuppgifter är korrekta. Inga stavfel.
 • Förklara förkortningar.
 • Undvik svåra och interna begrepp, till exempel projektnamn. Besökaren ska inte behöva känna till hur SKL är organiserat för att förstå vad vi skriver.
 • Använd ett modernt språk. Vi tilltalar besökaren med ett singulärt och familjärt "du", inte ett kollektivt eller formaliserat "ni".
 • Om du inte hinner språkgranska hela texten så välj att i varje fall att granska rubrik, ingress och textens första två stycken. En låg tröskel in i texten ökar chansen att den blir läst.

Rubrik

 • Ska säga vad artikeln handlar om och locka till läsning.
 • Använd alltid mellanrubriker i en längre text. Fyra stycken som staplas på varandra ska följas av en mellanrubrik.

Ingress

 • Sammanfattar artikeln, men håll den mycket kort. Ska kunna stå för sig själv.
 • Ingressen syns normalt i Googles träfflista.

Brödtext

 • Det viktigaste först – i början av artikeln och i början av varje stycke.
 • Lägg de viktigaste länkarna så tidigt som möjligt på sidan.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!